قطعات تشکیل دهنده

الکتروموتور موتورژن
 1. براکت جلو
 2. شافت
 3. خار
 4. روتور
 1. بلبرینگها
 2. استاتور سیم پیچی شده
 3. فریم الکتروموتور
 4. ترمینال برد
 1. درب جعبه ترمینال
 2. قطعات گلند
 3. واشر فنری پشت بلبرینگ
 4. براکت عقب
 1. پروانه خنک کننده
 2. کاور پروانه

مشخصات ابعادی موتورهای پایه دار(IMB3)

الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن

مشخصات ابعادی موتورهای فلنچدار(IMB5)

الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن

مشخصات ابعادی موتورهای نیم فلنچ(B14)

الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن